ESERLER BİYOGRAFİ REFERANSLAR BASINDA OKKAN İLETİŞİM
Tüm eserler için lütfen yeni sitemizi ziyaret ediniz...
İspanyol Askerler Anıtı

Trabzon Maçka'da 26 Mayýs 2003'te düþen uçakta yaþamýný yitiren 62 ispanyol askeri için, sanatçý Eray OKKAN'a yaptýrýlan "TÜRKÝYE - ÝSPANYA DOSTLUK ANITI" nýn açýlýþý; 26 Mayýs 2004'te anma töreni ile yapýldý. Törene Ýspanya Savunma Bakaný Hose Bone Martines, ölen askerlerin aile ve yakýnlarý, Türkiye Milli Savunma Bakaný Vecdi Gönül ve iki ülkenin askerleri katýldý.

     

      

         
CNN TÜRK
208 X 160 pixel 1,288 KB 1dk09sn
izlemek için týklayýnýz...  CNN TÜRK
176 X 144 pixel 321 KB 1dk09sn
izlemek için týklayýnýz...


 
 


Afganistanda görev yapan Ýspanyol Barýþ Gücü askerlerini taþýyan uçaðýn düþmesiyle yaþamýný yitiren askerler için Eray OKKAN tarafýndan yapýlan anýt, ölen bir Ýspanyol askerini kucaðýna alan Türk askerini simgeliyor.