ESERLER BİYOGRAFİ REFERANSLAR BASINDA OKKAN İLETİŞİM
Tüm eserler için lütfen yeni sitemizi ziyaret ediniz...
Nokta Dergisi - Ocak 2005

2004 Yýlý "DORUKTAKÝLER" açýklandý. Nokta Dergisi'nin geleneksel Doruktakiler ödüllerinin sahipleri açýklandý ve ödülleri verildi. Heykel dalýnda Eray OKKAN birinci...     
                    
      

Ödül Sahipleri :

Devlet Kurumu : TÜBÝTAK
Bürokrasi : A.Necdet SEZER
Politikacý : Onur ÖYMEN
Yerel Yönetim : Abdul BATUR
Bilim Dünyasý : Aydýn AYTAÇ
Bankacý : Ferit ÞAHENK
Yönetici : Ali KOÇ
Sporcu : Caner ERKÝN
Yönetici : Aziz YILDIRIM
Tiyatro (Yönetmen) : Ferhan ÞENSOY
Tiyatro (Oyuncu) : Sumru YAVRUCUK
Sinema (Yönetmen) : Çaðan IRMAK
Sinema (Oyuncu) : Ozan GÜVEN
Roman Yazarý : Kürþat BAÞAR
Hikaye Yazarý : Cem MUMCU
Þair : Murathan MUNGAN
Ressam : Ýsmail ACAR
Heykeltraþ : Eray OKKAN
Besteci : Nazan ÖNCEL
Yorumcu : Fazýl SAY
Moda : Cemil ÝPEKÇÝ
Mizah : Cem YILMAZ
Karikatürist : Tan ORAL
Köþe Yazarý : Güngör URAS
Haber : Emine ALGAN
Program : Ceviz Kabuðu
Sunucu : Cüneyt Özdemir
Radyo (Program) : Geceye Doðru
Radyo (Sunucu) : Derya KAYA
Demokratik Kitle Örgütü : Ýstanbul Tabib Odasý
Sosyal Sorumluluk : OPET (Temiz Tuvalet Kampanyasý)